Garantie

1. Garantievoorwaarden 

Trisport AG streeft ernaar het product in perfecte kwaliteit te leveren en garandeert slechts dat de producten de overeengekomen kwaliteit hebben op het moment van risico-overdracht. Deze kwaliteit wordt uitsluitend gemeten aan de hand van de expliciete garanties op de website, de vakkundige montage van het betreffende Kettler product in overeenstemming met de bijbehorende montage- en bedieningshandleiding van dit Kettler product en de naleving van de aangegeven veiligheidsvoorschriften. In geval van tijdig gemelde gebreken garandeert Trisport AG dat het door de koper gekochte product vrij is van gebreken gedurende de wettelijke garantieperiode van 2 jaar. In geval van gebreken zal Trisport AG naar eigen goeddunken (a) het product repareren, (b) de afnemer een vervangend product leveren of (c) de afnemer een creditnota doen toekomen. Verdere vorderingen zijn uitgesloten.

2. Voorwaarden en vorm van bewering 

Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op garantie is, dat de controle van het defect door Trisport AG of haar vertegenwoordigers mogelijk wordt gemaakt. Voor dit onderzoek en de aanspraak op garantie is de schriftelijke kennisgeving van het gebrek vereist. De storingsmelding moet worden ingediend via de supportdienst op de website (zie supportknop linksonder): Ondersteuning > Contact > Technische storing. Voor de verwerking hebben we nodig:

 • Naam van de koper
 • serienummer van het toestel
 • een gedetailleerde beschrijving van de fout
 • een kopie van de factuur voor de aankoop van de goederen.

Geef een gedetailleerde beschrijving van het defect onder “Omschrijving” en voeg een kopie van de factuur voor de aankoop van de goederen bij. Een kopie van de factuur voor de verzending van goederen evenals de aankoop van goederen is noodzakelijk voor de aanvraag van garantieservice, zodat Trisport AG kan controleren of de garantietermijn in acht is genomen. Zonder een kopie van de factuur zal Trisport AG de garantieclaim afwijzen. Bovendien moet u de naam en het adres van de verkoper/het verkoopbedrijf opgeven als deze gegevens niet beschikbaar zijn op de kopie van de factuur. Nadat u contact met ons hebt opgenomen, zal een lid van ons ondersteuningsteam u informeren over de verdere procedure. Mocht het nodig zijn de goederen op te sturen voor inspectie, zorg er dan voor dat schade aan de goederen tijdens het vervoer wordt vermeden door een veilige verpakking te gebruiken.

In geval van gerechtvaardigde garantieclaims is de afhandeling voor u in ieder geval vrij van kosten en vrachtkosten. Dit betekent dat Trisport AG tegen overlegging van het juiste verzenddocument de gemaakte verzendkosten vergoedt.

3. Uitsluitingen 

Een fitnesstoestel en de accessoires zijn technische apparaten die in hun toestand bepaalde toleranties vertonen. Dit geldt voor alle afmetingen van plaatstalen onderdelen en afdekkingen. Aldus zijn de spleetmaten en de horizontale en verticale uitlijning aanvaardbaar tot een afwijking van 10 mm, afhankelijk van de inrichting en het ontwerp.

De garantie dekt niet de gevolgen van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling door de koper of derden, of gebreken die te wijten zijn aan externe omstandigheden en overmacht.

Bovendien zijn van de garantie uitgesloten apparaten die als volgt worden of werden gebruikt;

 • in een commercieel gebruik
 • voor wederverkopers / resellers
 • gehuurde ruimten waartoe verschillende personen toegang hebben (meer dan één huishouden)
 • institutionele omgevingen zoals ondernemingen, coöperaties, enz.
 • displaymodellen van detailhandelszaken
 • die in een garage worden gebruikt
 • op plaatsen met een zekere vochtigheidsgraad, zoals balkons, terrassen, zomerhuisjes, priëlen, wasruimten
 • normale slijtage (bijv. pedalen, lagers, aandrijf- en trekriemen, kabels, voetriemen, rollers en zadels).
 • verkeerd of oneigenlijk gebruik
 • het niet in acht nemen van veiligheidsmaatregelen
 • gebruik van geweld (bijv. slagen)
 • Pogingen tot reparatie door de gebruiker
 • onjuiste montage
 • Ontoereikende elektronische beveiliging
 • Omgevingsinvloeden (warmte, vocht, enz.)